Goed om

te weten over

onze school

Maak

kennis met

onze school

Respect

In onze school moet iedereen zich veilig voelen en zich kunnen ontwikkelen tot een krachtige persoonlijkheid.

Leerlingen, leraren, directie en ouders gaan respectvol met elkaar om: zij doen elkaar geen pijn, hinderen elkaar niet en berokkenen elkaar geen schade. Niemand doet iets wat een ander stoort.

Gelijke situaties worden gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, politieke gezindheid, ras, geslacht, (seksuele) geaardheid of op welke uitgangspunten dan ook, is niet toegestaan.

Op school wordt geen (verbaal) geweld gebruikt, wordt niet gepest. Er wordt niet geroddeld en gescholden, er worden geen spullen afgepakt of vernield. Ook wordt niet met geweld gedreigd en vindt er geen afpersing plaats. Er wordt niet mishandeld en geen seksueel geweld gebruikt.

Op school wordt iedereen met zijn eigen naam aangesproken.

Iedereen zorgt dat de school er ordelijk en gezellig uitziet. Vanzelfsprekend heeft het personeel daarin een voorbeeldfunctie. Personeelsleden wijzen de kinderen, indien nodig, op de school specifieke gedragsregels.

Lees meer in het gedragsprotocol.

Ga terug naar pagina over onze school

 

School video