Goed om

te weten over

onze school

Maak

kennis met

onze school

Montessori

Bij de Ontdekking werken we niet met een standaard onderwijsprogramma voor het gemiddelde kind. Wij denken namelijk dat het gemiddelde kind helemaal niet bestaat.

Er is ongelooflijk veel onderzoek gedaan over de effectiviteit en kwaliteit van onderwijs. Zo weten we dat kinderen het meest leren door te ervaren en te onderzoeken. Door onderwijs af te stemmen voor ieder kind en door samen te werken. We zien kinderen als ontdekkers en onderzoekers. Montessorimaterialen en andere moderne leermiddelen stimuleren deze onderzoekende en ontdekkende houding. Daarom is het aanbod en de organisatie van ons onderwijs anders georganiseerd dan bij 'klassikale' scholen.

Op maat
Op De Ontdekking maken we voor en met ieder kind een programma op maat.

De ontwikkeling van het kind

Door kinderen te leren zelfstandig taken te doen, door ze keuzevrijheid te bieden en vertrouwen te geven dat zij al veel kunnen, ontwikkelen kinderen zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld.

Volgens Maria Montessori

Verloopt de ontwikkeling van de mens volgens een aantal opeenvolgende fasen. Elke fase legt de basis voor de volgende. Zij noemde deze fasen de 'gevoelige perioden'. 

0-6 jaar
Kinderen ontdekken in deze fase de wereld om zich heen en worden zich bewust van hun eigen persoonlijkheid. 

6-12 jaar
In deze fase ontstaat bij kinderen leergierigheid, voorstellingsvermogen en gevoeligheid voor morele en sociale vragen.  

9-12 jaar
Kinderen krijgen in deze fase steeds meer interesse voor lezen en leren, ze zijn beschermend naar jongere broertjes of zusjes en vriendschappen worden hechter. 

Ga terug naar pagina over onze school

 

 

School video