Goed om

te weten over

onze school

Maak

kennis met

onze school

Kenniscentrum onderwijs

De school kan gebruik maken van Kenniscentrum Onderwijs voor:

- algemeen overleg met de IB’er.

- observeren en/of testen van individuele leerlingen op verzoek van de school. Hierbij wordt altijd eerst overlegd met de ouders. Aansluitend zijn er dan besprekingen en adviezen voor hulp.

- gesprekken Handelings-Gerichte-Proces-Diagnostiek (HGPD). 

Onze begeleider voor dit schooljaar is Else Boers (orthopedagoog/psycholoog). De leerlingenzorg op onze school wordt voor een belangrijk deel bepaald door het zorgbeleid van het samenwerkingsverband Zeeluwe, waarin wij participeren.  

Ga terug naar pagina over onze school

School video