Goed om

te weten over

onze school

Maak

kennis met

onze school

Covey

De kracht van gewoonten

Het leiderschap van Covey gaat vooral over zelf-leiderschap en 7 gewoonten die je helpen dat te ontwikkelen. De zeven gewoonten maken van de basisschool een speelse omgeving om maximaal te oefenen in deze gewoonten. 
Meer over de 7 gewoonten 

4 unieke voordelen

Het werkt van binnen naar buiten
Eerst werken aan jezelf, jouw keuzes, jouw verantwoordelijkheden en jouw doelgerichtheid en dan pas kijken naar de ander en jouw relaties met anderen.

Geen lesboek maar voorbeeldgedrag
Het zijn de leerkrachten die de 7 gewoonten tot leven brengen. “Kijk, daar zie ik een mooi voorbeeld van gewoonte 5 ‘Eerst begrijpen, dan begrepen worden!’. Leerkrachten doen wat zij deden maar geven er nieuwe woorden en inhoud aan.

Een gemeenschappelijke, compacte taal
Als houvast voor de hele pedagogische én didactische aanpak. 

Een proces binnen de praktijk van alledag
De praktijk van alledag laat leerlingen maximaal oefenen in persoonlijk leiderschap. De aandacht voor de 7 gewoonten wordt bovendien verbonden aan de andere onderwijsdoelen binnen de school.

En dat werkt!
Kinderen leren van binnenuit: niet omdat het zo moet, maar omdat het in hen is gezaaid en tot bloei gekomen. Leerkrachten groeien als mens en professional. Ouders krijgen een nieuwe boost voor hun opvoeding. 

Ga terug naar pagina over onze school

School video