Maak

kennis met

onze school

Speciaal voor kleuters

Welkom in de onderbouw!

Hier komen de jongste kinderen binnen in de leeftijd van 4 jaar tot ongeveer 6 jaar, ofwel groep 0 t/m 2. Onze klas heeft de volgende hoeken: huishoek, bouwhoek, verfhoek en computerhoek. Ook staat er bij de deur een thema tafel. Want wij werken met thema's in de onderbouw. De thema's zijn niet ingepland, we bekijken wat er bij de kinderen leeft en vanuit hun interesses starten we een thema op. Naast de hoeken wordt er ook veel gewerkt uit onze kasten met Montessorimateriaal. Zo is er een kast met zintuiglijk materiaal; want jonge kinderen leren met hun hele lijf. Ook is er een kast met taalwerkjes en rekenwerkjes. De daarbij horende lessen bieden de leerkracht zeer veel verdiepingsmogelijkheden. De kinderen hebben een eigen werkmap waarin deze montessoriwerken staan. Ze mogen er een stempel in zetten wanneer er mee gewerkt is en de leerkracht ook een les heeft gegeven. Het doel van dit alles, is het vergroten van de zelfstandigheid. De leeromgeving is hierop afgestemd. De kinderen leren ook veel van elkaar omdat we werken in een heterogene groep. Tevens hebben we de beschikking over een prachtig groot speellokaal; we gebruiken deze voor de gym- en muzieklessen en kringspellen. Ook vinden de dramalessen hier plaats.

Elke dag start (en eindigt) hetzelfde; de leerkracht staat bij de deur en geeft elk kind een hand. 's Morgens ruimen de kinderen hun pauzehap* op en zetten ze hun eigen plantje die op hun tafel staat in de vensterbank.

Hierna wordt de tafel gestoft... zo leren ze al vroeg zorg te dragen voor hun direct omgeving. Wanneer het tijd is om naar huis te gaan zetten de kinderen hun stoel op de tafel met hun plantje erbij en geeft de leerkracht de kinderen opnieuw een hand bij de deur.

Regelmatig starten we in de kring, want er is altijd heel veel te vertellen! De kinderen mogen elkaar ook vragen stellen tijdens de vertel kring. In de kring worden ook groepslesjes en materiaalspelletjes gegeven. Na de kring gaan we lekker aan het werk, ook de jongste kinderen. We noemen het geen spelen, omdat kinderen ook leren tijdens het spelen en de leerkracht biedt verdieping aan wanneer zij een bezoekje brengt in een van de hoeken.

De kinderen mogen zelf weten wat ze gaan doen. Wij vinden het erg belangrijk dat er een rustige sfeer is, omdat er veel verschillende activiteiten plaatsvinden tijdens het werken. Er zijn duidelijke afspraken in de klas, zodat elk kind weet wat wel en niet kan! De leerkrachten observeren veel en weten zo waar een kind behoefte aan heeft. We proberen altijd aan te sluiten bij de ontwikkeling en interesses van het kind. Zo maken we rondes door de klas met de kruk en geven we kinderen individuele aandacht. De leerkracht is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van elk kind, dus soms moet er ook wel eens wat!

Er is nog veeeelll meer leuks te vertellen over de onderbouw.. wist u dat:

  • Wij een VVTO (Vroeg Vreemde Talen Onderwijs) school zijn? De kinderen krijgen wekelijks Engelse les!
  • Wij ook een boekbespreking houden?
  • Wij een logeerbeer hebben?
  • Wij graag kijken naar Huisje, Boompje, Beestje en Koekeloere. En hier ook lesmateriaal bij hebben?
  • Wij natuurlijk ook graag creatief bezig zijn?

* Op alle woensdagen hebben wij fruitdagen op school. Lekker en gezond fruit mee naar school en even geen koekje o.i.d.

Ga terug naar pagina maak kennis

School video