Net even

iets meer

informatie

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Veelgestelde vragen

Aanmelden:

Als u reeds de beslissing heeft gemaakt om uw kind op onze school in te schrijven, dan is uw kind uiteraard van harte welkom! Er volgt dan de volgende aanmeldingsprocedure:
Als kinderen 4 jaar zijn dan kunnen zij tot de school worden toegelaten. Voordat het kind wordt toegelaten is een gesprek met de ouders en het kind gewenst. Daarna worden het inschrijfformuler en een intakelijst (door de ouders) ingevuld. De kinderen mogen vanaf 3 jaar en 10 maanden al een ochtend in de week komen proefdraaien In de maand voor uw kind 4 jaar wordt mogen zij 2 dagdelen meedraaien. Het proefdraaien gaat in overleg met ouder en leerkracht. Vanaf hun 5e jaar zijn kinderen leerplichtig. In principe nemen wij alle 4-jarige kinderen aan. Ook oudere kinderen die  van school moeten wisselen door bijvoorbeeld een verhuizing zijn van harte welkom.
Klik hier om rechtstreeks naar het aanmeldformulier te gaan.

Wat zijn de schooltijden:

Bij ons op school werken we met een continurooster. Klik hier voor de schooltijden.

Wat te doen als mijn kind ziek is?

Indien uw kind ziek is, verzoeken wij u dat de leerkracht telefonisch (0341-253975) vóór schooltijd te laten weten. Wanneer uw kind om een andere reden afwezig zal zijn, willen wij dit graag van tevoren weten. Verlof zoals bijvoorbeeld een huwelijk, jubileum of een begrafenis kan aangevraagd worden bij de directeur van de school.

Mag ik een vakantie plannen onder schooltijd?

Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering gemaakt worden als uw kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specificeke aard an het beroep van (één van) de ouders. In dat geval mag de directie eenmaal per schooljaar uw kind vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaats hebben. Het betreft de enige gezinsvakantie in dat schooljaar. Bij uw aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep en de verlofperiode van de betrokken ouder blijken.

Voor- en naschoolse opvang

Naast onze school is een locatie voor, voor- en naschoolse opvang gevestigd van Stichting Kinderspeelzalen Nunspeet, waar u als ouder gebruik van zou kunnen maken. Voor meer informatie over hun werkwijze en tarieven verwijzen wij u graag door naar de website van deze organisatie: www.skonunspeet.nl.

Gymnastiek

In groep 1 en 2 staat bewegingsonderwijs dagelijks op het rooster. Wij hebben de beschikking over een goed ingerichte speelzaal. Wanneer er door weersomstandigheden niet buiten gespeeld kan worden, spelen wij in de gymzaal. De kinderen laten hun gymkleding en gymschoenen op school.

De groepen 3 t/m 8 hebben gymnastiek op maandag in de Brake. Gymkleding en sportschoenen zijn verplicht.

Mocht uw kind om een bepaalde reden niet mee kunnen gymmen, dan graag van tevoren een briefje of belletje naar de leerkracht.

Wat is GVO en HVO

Op de Ontdekking wordt Godsdienstig Vormings Onderwijs (GVO) en Humanistisch Vormings Onderwijs (HVO) gegeven. Dit vormingsonderwijs is bedoeld voor kinderen op openbare scholen in Nederland. Het wordt alleen op verzoek van ouders aan hun kinderen gegeven. Met de bedoeling om die kinderen al op jonge leeftijd te leren respect te hebben voor andere geloven, levensovertuigingen en culturen. De lessen helpen kinderen om hun eigen kijk op het leven te ontwikkelen. Om oog te hebben voor wat geloof voor mensen kan betekenen. En om respect te hebben voor mensen die anders in het leven staan dan zij zelf.
GVO/HVO wordt gegeven door een vakleerkracht in groep 3 t/m 8. Elke week volgen leerlingen een les van drie kwartier. Ouders maken hun keuze voor de start van het nieuwe schooljaar kenbaar door middel van een keuzeformulier. Het is mogelijk om geen van beiden te kiezen.

School video